Urmatt Group.
Jan 22, 2020
Production
pin locationLocation
pin location
Wiang Chai, Chiang Rai
salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
 • บริษัท อูรมัต จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากข้าว ได้ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี และได้ก่อตั้งบริษัทในเครือซึ่งล้วนเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดสารพิษทั้งสิ้น ได้แก่
 • 1.บริษัท ฮิลไทร์บ ออร์แกนิค ผู้ผลิตไข่ไก่ปลอดสารพิษ โดยมีทำเลที่ตั้งอยู่จังหวัดเชียงราย
 • 2.บริษัท ชาช่าไทย จำกัด ผู้ผลิตเส้นพาสต้า ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษอื่น ๆ โดยมีทำเลที่ตั้งอยู่จังหวัดเชียงราย
 • 3.บริษัท โคโค นัทส จำกัด ผลิตน้ำมะพร้าวออร์แกนิค โดยมีทำเลที่ตั้งอยู่จังหวัดราชบุรี
 • บริษัท อูรมัต จำกัด ยึดถือภารกิจหลักอันเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดสารพิษ เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยและผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีกว่าการบริโภคอาหารทั่วไป และยังมีนโยบายในการสนับสนุนและช่วยเหลือส่งเสริมกลุ่มชุมชนและเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาทิเช่น การส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดสารพิษ การมอบแม่พันธุ์ไก่ไข่ และอาหารไก่ให้แก่ชาวเขาในจังหวัดเชียงรายโดยไม่คิดมูลค่า และยังรับซื้อผลผลิตทั้งหมดด้วยราคายุติธรรม ส่วนการทำเกษตรกรรมอื่น ๆ บริษัทได้ทำสัญญากับเกษตรกรว่าจะเป็นผู้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดด้วยราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไปอีกด้วย.
Benefits
 • - โบนัสประจำปี
 • - ประกันสังคม
 • - ค่าล่วงเวลา(บางตำแหน่ง)
 • - เบี้ยขยัน (บางตำแหน่ง)
 • - ปรับเงินประจำปี
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - ของขวัญวันเกิด 500 บาท
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์
 • - อายุงานครบ 3ปีลาพักร้อนได้สูงสุด12วัน/ปี
 • - ลากิจโดยได้รับค่าจ้าง3 วัน/ปี
 • - เงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่นงานสมรส,งานบวช
 • - วันหยุดประจำปี 13 วันขึ้นไป/ปี
Contacts
คุณนัยนา
Urmatt Group.
1000/30 อาคารพีบี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สุขุมวิท 71
Khlong Tan Nuea Watthana Bangkok
Tel. : 02-713-0214-15 ต่อ123
Fax : 02-713-0243
Website : www.urmatt.com
See Map