JobThai
รับสมัครด่วน
Dec 1, 2023

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร / Recruiter

pin locationLocation
pin location

Bang Rak, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
online interview iconOnline Interview
กลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) เป็นผู้นำด้านการผลิตพลังงานสะอาดและยั่งยืนต้นแบบของโลก ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ACE มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี และมีความเชี่ยวชาญสูงด้านเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล เชื้อเพลิงขยะมูลฝอย เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ และพลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั้ง เรายังมีการคิดค้น วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน ปัจจุบัน ACE ได้รับคัดเลือกให้เข้าคำนวณในดัชนี SET100 รวมถึงดัชนีระดับสากลอย่าง FTSE SET Mid Cap และ FTSE SET Shariah Index โดยองค์กรระดับโลกอย่าง FTSE Russell ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้รับคัดเลือกเข้าดัชนี MSCI Global Small Cap นอกจากนี้ ทาง ACE ได้รับการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 (CGR 2022) ให้อยู่ในระดับ “ดีมาก” จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors: IOD) และยังได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 จากการประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อีกด้วย
Benefits
- ค่าผลงานประจำเดือน / เป้าผลิต - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงาน) - ค่าล่วงเวลา / ค่ากะ - ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน/ปี - ประกันชีวิตกลุ่ม คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 100,000 - 1,000,000 บาท - ตรวจสุขภาพประจำปี - ค่าตรวจร่างกายก่อนเริ่มงาน - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน - ฟรีค่าโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต 15 GB Unlimited
- ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด / เงินช่วยเหลือค่าที่พัก - ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าที่พัก / ค่าเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่ - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต / บุคคลในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส / คลอดบุตร (บุตรทุกคน) - กระเช้าเยี่ยมกรณีพนักงานป่วยและเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน - เงินกู้ซื้อบ้านดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารชั้นนำ - ค่าภาษาอังกฤษตามตำแหน่งงาน *สวัสดิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของบริษัท
Contacts
ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
กลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้
อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ 140/6 ชั้นที่ 7 ถนนสีลม
Suriyawong Bang Rak Bangkok 10500
LINE ID: @acecareer
Directions
BTS สถานีช่องนนทรี หรือ MRT สถานีสีลม