Oct 21, 2021

เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้าง 1 ปี)

pin locationLocation
pin location

Sai Mai, Bangkok

salary iconSalary
salary icon14,000 - 15,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon3 อัตรา
เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับธุรกิจในระบบ Industrial Customized Furniture ธุรกิจของเราเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผลจากการนวัตกรรมทางธุรกิจทั้งหมดที่กล่าวมานี้ทำให้เกิดความต้องการการนวัตกรรมทางด้านผู้ร่วมงาน / ระบบการทำงาน และเรากำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถมาร่วมนวัตกรรมทางด้านการทำงานร่วมกันรวมถึงการสร้างสรรค์สังคมของเรา Practika is a Thai Family-owned furniture manufacturer. Based in Thailand, We are a hub of Industrial Customized Furniture & specialized in Project. Founded in 1986, Practika is managed by 2 professional architects with 40 years’ experience. With 600 employees & world-class facilities, we devote to collaborate with you to customized furniture to your needs.
Benefits
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันอุบัติเหตุ - เบี้ยเลี้ยง - ตรวจสุขภาพประจำปี - รถรับ-ส่ง (เส้นพหลโยธิน ม.เกษตร, เส้นรามอินทรา กม.4) - ทุนการศึกษา (พนง.และบุตร) - ท่องเที่ยวต่างจังหวัด - โบนัสประจำปี - ฯลฯ
Contacts
คุณนิธิศ (คุณบอย)
บริษัท แพรคติก้า จำกัด
1/8 หมู่ 1 ถ.สุขาภิบาล 5 ซอย 94
Sai Mai Sai Mai Bangkok 10220
Tel. : 02-533-3955 ต่อ 414 หรือ 062-934-4038
LINE ID: boy_9_9_9
See Map