บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด
Dec 3, 2020

Application Developer

pin locationLocation
pin location
arl iconRamkhamhaeng
salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000 ล้านบาท และกำลังดำเนินการเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น การผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกและการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยปราศจากมลภาวะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้
Benefits
- ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสังคม - โบนัสตามผลประกอบการประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - ค่าล่วงเวลา (เฉพาะตำแหน่ง) - ฝึกอบรม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง กรณีออกต่างจังหวัด - เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีเสียชีวิต - อื่นๆ
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด
9/255 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 25
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250
Directions
- แอร์พอร์ตลิงค์ สถานีรามคำแหงหรือรถเมย์สาย 71, 60, 40, 113, 115, 501, 93
See Map