รับสมัครด่วน
Dec 4, 2021

เจ้าหน้าที่เขียนข่าวประชาสัมพันธ์

pin locationLocation
pin location

Bang Kapi, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
ได้รับการรับรองมาตรฐานดำเนินงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ BWG เป็นผู้ให้บริการขนส่งและกำจัดกากอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องภายใต้ปรัชญา “รักษาดุลยภาพ เป็นธรรมต่อคู่ค้าและผู้ลงทุน รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ตลอดจนรักษามาตรฐานสิ่งแวดล้อมภายใต้ความมุ่งมั่นในนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม” นอกจากนี้ ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากบริษัท อินเตอร์เทค จำกัด และยังได้ขยายการลงทุนเพื่องานบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีบริษัทในเครือดังนี้
 • บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
 • บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด เป็นตัวแทนการรวบรวมและขนส่งสิ่งปฎิกูลฯ เพื่อไปกำจัดยังเตาเผาซีเมนต์ และเตาเผาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งสิ่งปฏิกูลฯ ด้วยรถขนส่งและภาชนะที่ได้มาตรฐาน
 • บริษัท เอิร์ท เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการนำสิ่งปฏิกูลฯ ผ่านกระบวนการและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และให้คำปรึกษาด้านการจัดการของเสียโดยรวม
 • บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) นิคมฯ บางปู จ.สมุทรปราการ ให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยวิธีการเผาทำลาย
 • Benefits
  1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. ปรับเงินเดือนประจำปี 3. โบนัส 4. ค่าตอบแทนในการมาทำงานสม่ำเสมอ 5. เบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานนอกสถานที่กรณีค้างคืน 6. ค่าที่พัก ค่าพาหนะ กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่ 7. ชุดยูนิฟอร์ม 8. ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 9. ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 10. ตรวจสุขภาพประจำปี 11. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 12. การฝึกอบรมสัมมนา 13. เงินช่วยเหลือพนักงาน (งานแต่ง,งานบวช,คลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ(บิดา,มารดา,ภรรยา,บุตร และตัวลูกจ้าง)
  Contacts
  คุณน้ำ
  Better World Green Public Co., Ltd.
  488 ซ.ลาดพร้าว 130 (มหาดไทย2) ถ.ลาดพร้าว
  Khlong Chan Bang Kapi Bangkok 10240
  Tel. : 02-012-7888 Ext 213, 088-022-3955 (สนง.ใหญ่) ,092-257-0795 (ศูนย์สระบุรี)
  Directions
  รถตู้ ลาดพร้าว / รถประจำทางสาย 8, ปอ.27, 44, 73ก, 92, 96, 122, 191, 137, 145, 151, 156, 178, 514
  Other positions at this company