JobThai
Aug 11, 2022

Customer Service (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางพลี )

pin locationLocation
pin location

Bangplee Industrial Estate Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
SSUP Group เป็นผู้นำธุรกิจความงามและสุขภาพในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ Oriental Princess, Cute Press, LALIL, Bisous Bisous และ GNC ที่มีช่องทางจำหน่ายแบบ Omni-Channels ซึ่งประกอบด้วยช่องทาง Modern Trade, Traditional Trade, E-Commerce, Travel Retail และร้าน Specialty Retail จำนวนมากกว่า 700 สาขา ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศไทย และมีบุคลากรมากกว่า 3,500 คน เราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงมีสวัสดิการที่ครอบคลุมเพื่อให้พนักงานมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้อยู่ในระดับ World Class เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแท้จริง เรามีวัฒนธรรมองค์กรอันโดดเด่น เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง โอกาส และความสนุกสนานมากมาย อีกทั้งเรายังเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นตั้งใจอันดี สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กรบนพื้นฐานของความสามารถที่หลากหลายของทีมงาน นอกจากนี้ SSUP Group มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ผ่านทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการระบบการศึกษาของประเทศไทยอย่างยั่งยืน บริษัทและกิจการในเครือ SSUP GROUP จะไม่มีการเลิกจ้างพนักงานเพราะสาเหตุเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตกต่ำเป็นอันขาด
Benefits
ด้านสุขภาพ 1. ประกันสุขภาพ 2. การตรวจสุขภาพประจำปี 3. ค่ารักษาพยาบาล พนักงานและครอบครัว ด้านประกัน 1. ประกันอุบัติเหตุพนักงาน 2. ประกันอุบัติเหตุครอบครัว (บิดา/มารดา/บุตร) 3. ประกันชีวิตพนักงาน ด้านการศึกษา 1. ค่าเรียนภาษาอังกฤษ บริษัทสนับสนุน 50 % 2. ค่าซื้อตำราเพื่อเสริมความรู้ บริษัทสนับสนุน 50 % 3. ค่าสัมมนา บริษัทสนับสนุน 50 % 4. ทุนเรียนดี สำหรับบุตร 2 คน (ตั้งแต่ประถม - ปริญญาตรี) 5. ทุนการศึกษา สำหรับบุตร 2 คน (ตั้งแต่ประถม – ปริญญาตรี) ด้านการออมทรัพย์ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2% - 15% ขึ้นกับอายุงานและสมัครใจ 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ SSUP (ฝากเงิน ดอกเบี้ยรวม 5 % ต่อปี) ด้านเงินกู้ยืม 1. เงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ SSUP (ดอกเบี้ย 6.5 % ต่อปี) 2. เงินกู้เพื่อการศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี/ปริญญาโท จนสำเร็จการศึกษา เมื่อศึกษาจบผ่อนชำระคืนภายใน 3 ปี ไม่มีดอกเบี้ย 3. เงินกู้ผ่อนบ้าน/อพาทเมนท์/คอนโด และหรือ Refinance (ดอกเบี้ยMRR -2 แต่ไม่ต่ำกว่า 5%) 4. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตร (ค่าเล่าเรียน/ค่าหนังสือ) ไม่มีดอกเบี้ย 5. เงินกู้ยืมเพื่อการคลอดบุตร จำนวน 2 คน (ตามใบเสร็จโรงพยาบาล) ไม่มีดอกเบี้ย 6. เงินกู้ยืมเพื่อค่ารักษาพยาบาลบิดา/มารดา (ตามใบเสร็จโรงพยาบาล) ไม่มีดอกเบี้ย 7. เงินกู้เพื่อซื้อมือถือหรือคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับตนเอง,บุตรหรือบิดามารดา ผ่อน 18 เดือน ไม่มีดอกเบี้ย ด้านของขวัญยินดี 1. ของขวัญแสดงความยินดีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี / โท 2. ของขวัญแสดงความยินดีการสมรส 3. ของขวัญแสดงความยินดีการมีบุตร ด้านการเยี่ยม 1. ของเยี่ยมกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โบนัส / รายได้อื่น ๆ 1. โบนัสประจำปี (รับประกัน 1 เดือน) 2. เบี้ยขยัน 3. คอมมิชชั่น (เฉพาะพนักงานประจำร้านค้า) 4. Incentive (เฉพาะพนักงานฝ่ายขาย) การแบ่งผลกำไร บริษัทฯ ในเครือ ที่เปิดใหม่ 1. พนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ ในเครือที่เปิดใหม่เมื่ออายุงานครบ 1 ปี ขึ้นไป มิสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกแบ่งผลกำไรจาก บริษัทฯ ที่เปิดใหม่ 2. พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ และโรงงาน อายุงาน 3 ปี ขึ้นไป มีสิทธิได้รับคัดเลือกเข้ารับส่วน แบ่งกำไรของบริษัท ฯ ที่เปิดใหม่ สวัสดิการอื่น ๆ 1. เงินช่วยเหลือเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา / พวงหรีด 2. ซื้อเครื่องสำอาง/อาหารเสริม/น้ำดื่ม/ข้าวหอมมะลิ ส่วนลด 50 % เดือนละ 1 ครั้ง 3. มอบข้าวสารหอมมะลิให้พนักงาน ปีละ 2 ครั้ง สวัสดิการหอพักใกล้บริษัท/โรงงาน 1. โรงงาน มีอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าเดือนละ 1,100 บาท ขนาด 32 ตารางเมตร (แฟลตในนิคมบางพลี) 2. สำนักงานใหญ่ มีอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าเดือนละ 2,500 บาท -ห้องแอร์ ขนาด 25-35 ตารางเมตร (ติดกับมหาวิทยาลัยหอการค้า - วิภาวดี) โอกาส พนักงานทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวุฒิการศึกษา มีโอกาสก้าวหน้าถึงตำแหน่ง CEO ขึ้นกับบทบาทในหน้าที่และหรือเปิดบริษัทใหม่ให้ร่วมทุนและบริหารทั้งในและต่างประเทศ สวัสดิการคือการตอบแทนพนักงานที่สนับสนุน SSUP GROUP
Contacts
แผนกสรรหาว่าจ้าง
กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
89/1 อาคาร ว. วิโรจน์ ซอยรัชฎภัณฑ์ ราชปรารถ
Makkasan Ratchathewi Bangkok 10400
Tel. : 02-642-6060-9 ต่อ 1511,1120
Directions
หอพักพนักงาน ม.หอการค้า , หอพักพนักงาน นิคมบางพลี
Other positions at this company