รับสมัครด่วน
Sep 23, 2021

อาจารย์การตลาด

pin locationLocation
pin location

Sai Mai, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon3 อัตรา
online interview iconOnline Interview
สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SIAM BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE) คือ สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเครือของสถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ซึ่งสถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา เป็นสถาบัน ที่บุกเบิกด้านการเรียนการสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2522 โรงเรียน สยามบริหารธุรกิจ” “SIAM BUSINESS ADMINISTRATION COLLEGE (SBAC)” เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนหลักสูตร ภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรให้สามารถนำความรู้ความชำนาญด้านวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ และด้านภาษาต่างประเทศไปประกอบอาชีพในธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเพื่อการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2550 ได้จัดตั้งโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี อีก 1 แห่ง ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานตามภาวะสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีรางวัลดีเด่นด้านการศึกษาที่ภาคภูมิใจ คือการได้รับรางวัล “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน” ประจำปี 2546 ปี 2550 และ ปี 2554 และในปี 2554 โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ ได้รับการอนุญาตให้ใช้ชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ”
Benefits
-บรรจุครู/บุคลากรทางการศึกษา -ประกันสังคม -เบี้ยขยัน -ประกันอุบัติเหตุ -ตรวจสุขภาพประจำปี -ชุดยูนิฟอร์ม
Contacts
อาจารย์ปารีดา ขันทะวัต
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
6/599
Khlong Thanon Sai Mai Bangkok 10220
Tel. : 02-972-6111-8 ต่อ 109 หรือ ต่อ 203
See Map