Oct 20, 2021

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

pin locationLocation
pin location

Klaeng, Rayong

salary iconSalary
salary icon60,000 - 100,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
บริษัทจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด มีอัตราเจริญเติบโตขึ้นทุกปี จนสามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2556 และปัจจุบันได้มีการเข้าถือหุ้นกลุ่มธุรกิจอื่นๆ อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจพลังงาน โดยเป็นการบริหารภายใต้ กลุ่มนักธุรกิจคนไทย
Benefits
1.ประกันสังคม 2.ประกันกลุ่ม 3.เบี้ยขยัน(เฉพาะตำแหน่งงาน) 4.โบนัส(ตามผลประกอบการ) 5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6.ทุนการศึกษาบุตร 7.เงินกู้ยืม 8.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
25/28 หมู่ที่ 12
Bueng Kham Phroi Lam Luk Ka Pathum Thani 12150