Urgently Required
Oct 20, 2021

Internal controller

pin locationLocation
pin location

Ban Pho, Chachoengsao

salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 Position
english apply iconEnglish applications only.
บริษัท เอชทู ซีทติ้ง จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ มีโรงงานผลิตที่ทันสมัยตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย บริษัทฯผลิตเก้าอี้และเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นที่นั่งส่วนใหญ่เพื่อการส่งออก บริษัท เอชทู ซีทติ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) H2 Seating Limited is a furniture manufacturing company. Our head office is in Norway and our modern production facilities are located in Chachoengsao, Thailand. We produce mostly chairs and seating furniture for export. H2 Seating Limited is a BOI promoted company.
Benefits
เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุ ปรับเงินประจำปี/โบนัสประจำปี ค่าอาหารโอที ชุดยูนิฟอร์ม งานเลี้ยงปีใหม่ ปรับเงินประจำปี โบนัส ท่องเที่ยวประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี ส่งฝึกอบรมงานที่ต่างประเทศ
Contacts
คุณรัตนาภรณ์ อินทคง
บริษัท เอชทู ซีทติ้ง จำกัด
99 หมู่ที่ 3
Theppharat Ban Pho Chachoengsao 24140