บริษัท รอยัล มารีน คอนเทนเนอร์ ไลนส์ จำกัด
Oct 18, 2021

CUSTOMER SERVICE SHIPPING

pin locationLocation
pin location
brt iconWat Dan
salary iconSalary
salary iconตามข้อตกลงบริษํท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
บริษัท รอยัล มารีน คอนเทนเนอร์ ไลนส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การบริการค่าระวางส่งออกและนำเข้าขนส่งระหว่างประเทศทั้งทางเรือ (ขนส่งแบบเต็มตู้ : FCL, ขนส่งแบบไม่เต็มตู้ : LCL) และทางอากาศ รวมทั้งการบริการเกี่ยวกับ เอกสารการส่งออก ดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากร, การบริการขนส่งภายในประเทศ (LOGISTICS)
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - โบนัส (ขึ้นกับผลประกอบการ)
Contacts
คุณเตภพ เศรษฐโกมล / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท รอยัล มารีน คอนเทนเนอร์ ไลนส์ จำกัด
898/22 เอสวี ซิตี้ อาคาร 2, ชั้น 14 ถนนพระราม 3
Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120
Tel. : 02-682-7755, 02-682-6699 ต่อ 301
Directions
เดินทางโดย 1. รถประจำทางสาย 205 หรือปรับอากาศ 205 2. โดย BRT จากสถานีสาธร ถึงสถานีวัดด่าน หรือ 3. โดย MRT ลงศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต ออกฝั่งถนนพระราม4 ต่อรถประจำทาง 205 และรถปรับอากาศ 205 ต้นสาย
See Map