Sep 28, 2021

Sales Support

pin locationLocation
pin location

Chatuchak, Bangkok

salary iconSalary
salary icon15,000-18,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconOnline Interview
บริษัทจัดหางาน จ๊อบฟอร์ จำกัด เริ่มก่อตั้งปี 2018 เพื่อให้บริการกับกลุ่มลูกค้า ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านทรัพยากรบุคคลภายใต้เว็ปไซต์ Jobtopsales และ jobforclinic บริษัทจัดหางาน จ๊อบฟอร์ จำกัดได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ บริษัทจัดหางาน จ๊อบฟอร์ จำกัดจึงมุ่งมั่นนำเสนอบริการจัดหางานและคนงานที่เหมาะสม ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับคนหางาน และผู้ประกอบการ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาด้านการคัดสรรบุคคลากรผู้มีประสบการณ์ยาวนานในทุกระดับ และทุกสาขาอาชีพ
Benefits
-ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุ -ท่องเที่ยวประจำปี -ปรับเงินและโบนัส
Contacts
ฝ่ายสรรหาบุคลากร
บริษัท จัดหางาน จ๊อบฟอร์ จำกัด
21/2 ซ.พหลโยธิน37 ถ.พหลโยธิน
Lat Yao Chatuchak Bangkok 10900
LINE ID: shrinspire
Directions
- รถเมล์ที่ผ่านสาย 26,39,59,63,503,524,104 ลงป้ายเมเจอร์รัชโยธิน
See Map