Jul 26, 2021

จป.วิชาชีพ ( Suppervisor )

pin locationLocation
pin location

Tha Maka, Kanchanaburi

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
online interview iconOnline Interview
ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมไม้แปรรูป เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปต่างๆ ประสบการณ์กว่า 70 ปี เราเป็นผู้นำในการผลิตไม้ปาร์ติเกิล,MDF,ไม้อัด และบานประตูรายใหญ่ของประเทศ ทั้งนี้บริษัทเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านการผลิตงานไม้ที่ส่งออกและจำหน่ายในประเทศ บริษัทกำลังขยายตลาดและการผลิต ต้องการบุคลากรจำนวนมาก
-ปรับเงินเดือนประจำปี -โบนัส -พักร้อนประจำปี -ประกันสังคม -ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน -รถรับส่ง -ค่ารักษาพยาบาลประจำปี -ประกันชีวิต -ประกันอุบัติเหตุ -กองทุนสำรองเลี้ยชีพ -กีฬาสี -งานเลี้ยงประจำปี
(โรงงานไทรน้อย คุณจิดาภา), (สำนักงานนนทบุรี คุณศุภานัน), (โรงงานปราจีน คุณกุลริศา)
กลุ่มบริษัทเมโทร-พลาย
72 ซอยนนทบุรี 15
Bang Kraso Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
See Map