บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด
Sep 22, 2021

เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบ (Stock) -(โครงการ 6เดือน)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

San Sai, Chiang Mai

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างและประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
ผลิตงานด้านทันตกรรมครบวงจรมากว่า 25 ปี ขณะนี้มีพนักงานมากกว่า600 คน ให้บริการทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ มีสาขาทั้งหมด 7 สาขาได้แก่ เชียงราย , พิษณุโลก , นครสวรรค์, กรุงเทพ ,อุดรธานี , อุบลราชธานี และสำนักงานใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ประจำจังหวัดรวม 16 แห่ง ทั่วประเทศ กำลังขยายกิจการ และเพิ่มกำลังการผลิต ต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์ เงินเดือนสูงตามความสามารถพร้อมสวัสดิการ และมีการพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพสถานประกอบการยังได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563 รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 2563 Good Governance Standards 2020 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ประกันสังคมและสวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • โบนัสประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีมากกว่ากฎหมายกำหนด
 • ค่ารักษาพยาบาลบุตร
 • ฯลฯ
 • คุณวชิระ ปัญญาดา
  บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด
  213 ม.5
  San Phra Net San Sai Chiang Mai 50210