รับสมัครด่วน
Dec 2, 2021

หัวหน้าแผนกบริการไร่ (ประจำ จ.อุดรธานี)

pin locationLocation
pin location

Ban Phue, Udon Thani

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
น้ำตาล เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมบุกเบิกการสร้างรากฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของประเทศไทย สร้างรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ (ผลผลิตของน้ำตาลทราย 2 ใน 3 ส่งออกไปต่างประเทศ) มากกว่า 40,000 ล้านบาท / ปี และเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญกับชุมชนในท้องถิ่น ภูมิภาคและสังคมไทยมาอย่างช้านาน กลุ่มน้ำตาลไทย (TSM Group) ประกอบด้วย บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด (TUSM) บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด (TSM) บริษัท น้ำตาลทรายแดงไทยท่าเรือ จำกัด(TTSM) บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด (TSE) บริษัท ไทยอุดรธานี เพาเวอร์ จำกัด (TUP) บริษัท ไทยกาญจนบุรี เพาเวอร์ จำกัด (TKP) บริษัท ไทยกาญจนบุรี เพาเวอร์ 2 จำกัด (TKP2) บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด (TSMB) บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด(TSMB 2012)
Benefits
1. ประกันกลุ่ม (อุบัติเหตุ สุขภาพ ชีวิต) 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. กองทุนฌาปนกิจ 4. เครื่องแบบพนักงาน 5. บ้านพักพนักงาน (เฉพาะบางโรงงาน) 6. ทุนการศึกษา 7. เบี้ยเลี้ยง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่ 8. ศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ (บางตำแหน่งงาน) 9. ตรวจสุขภาพประจำปี 10. โบนัส (ตามผลงาน) 11. เงินช่วยเหลืองานศพพนักงานและครอบครัว 12. เงินกู้สวัสดิการพนักงาน
Contacts
คุณคามิน
กลุ่มทีเอสเอ็มกรุ๊ป (TSM Group)
สำนักงานกรุงเทพฯ เลขที่ 9/5 ถนนพลับพลาไชย
Wat Thep Sirin Pom Prap Sattru Phai Bangkok 10100
Tel. : 02-225-9091 ต่อ 359 (สำนักงานกรุงเทพฯ) , 042-219-850 (ประจำโรงงาน จ.อุดรธานี)
Other positions at this company