สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Sep 22, 2021

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

pin location
pin location

Pathum Wan, Bangkok

salary icon
salary iconตามโครงสร้างองค์กร
number of positions icon
number of positions icon1
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่บริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์การค้าสยามสแควร์, ตลาดสามย่าน, อาคารจัตุรัสจามจุรี, อาคารสยามกิตติ์, อาคารหอพักนานาชาติ, พื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน, สยามสแควร์วัน และสวนหลวงสแควร์
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ-ชีวิต - ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์ฯ - เครื่องแบบพนักงาน - โบนัส (ตามผลประกอบการ) - สัมมนาใหญ่ประจำปี
ส่วนทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท
Wang Mai Pathum Wan Bangkok 10330
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330