บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด
Jul 22, 2021

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์

pin location
pin location

Bangpoo Industrial Estate Samut Prakan

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1
กลุ่มบริษัท วีไอวี ดำเนินธุรกิจโดยการคัดเลือกสินค้า ประเภทเคมีภัณฑ์ ที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ และภายในประเทศ เพื่อจาหน่ายต่อไปยังกลุ่มลูกค้าภายในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี กลุ่มบริษัท วีไอวี ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี ในฐานะเป็นบริษัทคู่ค้า ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรง และยึดมั่นคัดสรรพสินค้าที่ดี และบริการที่มีคุณภาพ มอบให้กับลูกค้าด้วยดีเสมอมา กลุ่ม บริษัทวีไอวี คือ อีกหนึ่งผู้อยู่เบื้องหลังความสาเร็จของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ จำหน่ายเคมีภัณฑ์ ซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจ ที่เป็นแรงผลักดัน ให้บริษัทฯ มุ่งที่จะสร้างสรรค์ และพัฒนาธุรกิจ เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง ในธุรกิจจัด กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายงาน ของบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้
1. ค่ารักษาพยาบาล/ค่าทันตกรรม/ค่าเลนส์สายตา 2. การเยี่ยมไข้พนักงานเจ็บป่วยและพนักงานคลอดบุตร 3. เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานและทายาทโดยธรรม 4. เงินช่วยเหลือพนักงานสมรส 5. เงินรางวัลอายุงาน 6. เครื่องแบบพนักงาน หรือ ยูนิฟอร์ม 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8. ประกันชีวิต 9. โบนัส 10.ปรับค่าจ้างประจำปี
คุณวรรณรัตน์
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด
348,348/1-2 ม.4 นิคมอุสาหกรรมบางปู ซอย 5C
Phraek Sa Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
สองแถวสาย 36 ปากน้ำ-ตลาดสดนิคมอุตสาหกรรมบางปู