รับสมัครด่วน
Nov 29, 2021

Refinery Manager (Crude Palm Oil Refinery and Palm Olein Production)

pin locationLocation
pin location

Bang Saphan Noi, Prachuap Khiri Khan

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
online interview iconOnline Interview
กำเนิดพีทีเมื่อ 30 กว่าปีก่อน ในวันที่ 21 มีนาคม 2531 ได้บริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นบนความตั้งใจประกอบกิจการคลังน้ำมัน และค้าน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับชุมชน ผู้ประกอบการประมงและโรงงานอุตสาหกรรม เริ่มต้นจากภาคใต้ของประเทศไทย จากบริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนสู่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปคุณภาพสูง ภายใต้เครื่องหมายการค้า "PT" จากคลังน้ำมัน 2 แห่ง คือ คลังน้ำมันชุมพร จังหวัดชุมพร และคลังน้ำมันแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ขยายสู่คลังน้ำมัน 9 จุด ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยจากสถานีบริการน้ำมันสาขาแรก เติบโตสู่กว่า 1,200 สถานีบริการน้ำมันครอบคลุมทุกภาคทั่วไทย ในปัจจุบันจากความมุ่งมั่นประกอบกิจการด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ก้าวสู่บริษัทน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปรายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 จากสถาบัน Intertex Testing Services (Thailand) Limited สาขาของ Intertex Services Corporation องค์กรตรวจสอบมาตรฐานสากลของสหรัฐอเมริกา
Benefits
1. โบนัสประจำปี 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่งงาน) 4. ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่งงาน) 5. ค่าวิชาชีพ (บางตำแหน่ง) 6. บ้านพักพนักงาน, ค่าน้ำ- ค่าไฟ (บางตำแหน่งงาน) 7. ค่าโรงแรม (กรณีปฏิบัติงานนอกพื้นที่) 8. ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด) 9. ค่าเดินทาง (กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่) 10. ชุดฟอร์มพนักงาน 11. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ 12. ประกันสุขภาพ(ผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก) 13. ส่วนลดน้ำมันลิตรละ 1 บาท 14. ตรวจสุขภาพประจำปี 15. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต 16. กิจกรรมภายใน (ฝึกอบรม, งานเลี้ยงสังสรรค์, กิจกรรมเพื่อสังคม CSR) 17. ค่าเกียรตินิยม อันดับ 1 และอันดับ 2
Contacts
ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 45 ถนนรัชดาภิเษก
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310
Tel. : 02-168-3377, 02-168-3388 ต่อ 745,746,747,748
Directions
การเดินทาง (สำนักงานใหญ่) รถไฟฟ้าใต้ดิน : MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออกที่ 1 เดินเลี้ยวขวามาตามถนนประมาณ 100 เมตร อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเดอะสตรีท รัชดา รถเมล์ : สาย 179 , 136 , 36ก , 54 , ปอ.137 , ปอ.514 , ปอ.73 , ปอ.73ก , ปอ.172 , ปอ.36 , ปอ.528 , ปอ.529
Other positions at this company