Oct 24, 2021

วิศวกรไฟฟ้า

pin location
pin location

Saphan Sung, Bangkok

salary icon
salary iconตามที่ตกลง
number of positions icon
number of positions icon3
บริษัท ฮับ ไอที จำกัด (HUB IT) เป็นผู้ให้บริการออกแบบก่อสร้างห้อง Data Center, IT Security Room, Container Data Center, Modular Data Center, Server Room บริการออกแบบ Solution Data Center ที่เหมาะสมให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ทางบริษัทฯ เชี่ยวชาญงานด้านระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศควบคุมความชื้น ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบพื้นยก ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบตรวจจับควันความไวสูง ระบบตรวจจับน้ำรั่ว ระบบแจ้งเตือนความผิดปกติอัตโนมัติ และวิศวกรรมทุกระบบครบวงจร ปัจจุบันมีงานโครงการจำนวนมากที่ต้องการทีมงานวิศวกรและทีมสนับสนุนในการร่วมขยายงาน
- ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - ชุดยูนิฟอร์มบริษัท - โบนัส
คุณอิงครัศม์
บริษัท ฮับ ไอที จำกัด
เลขที่ 254/121 ซอยรามคำแหง 112
Saphan Sung Saphan Sung Bangkok 10240