บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (แมนพาวเวอร์ สาขาลำพูน)
Oct 12, 2021

Payroll Officer-Lamphun สัญญาจ้าง(บริษัทจิวเวอร์รี่)

pin locationLocation
pin location

Saha Group Industrial Park Lamphun Lamphun

salary iconSalary
salary iconNegotiable depending on background and work experiences
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 Position
คือผู้นำระดับโลกในธุรกิจการให้บริการการจ้างงาน ที่สร้างสรรค์และนำเสนอบริการต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แมนพาวเวอร์คือบริษัทที่มีเงินหมุนเวียนถึง 18 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ และให้บริการด้านต่าง ๆ มากมายแก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน (Outsourcing) และการให้คำปรึกษา เครือข่ายแมนพาวเวอร์มีสำนักงานกว่า 4,500 แห่งใน 80 ประเทศทั่วโลกช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของ ผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศ รายใหญ่ที่สุดของโลก หลักการทำงานของแมนพาวเวอร์คือการเพิ่มผลผลิตด้วยการเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของการ บริหารพนักงานทั้งหมด ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการได้มุ่งความสนใจในกิจกรรมทางธุรกิจมากกว่ากังวลในเรื่องการจัดสรรบุคลากร บริษัทแมนพาวเวอร์ดำเนินธุรกิจภายใต้ 5 เครื่องหมายการค้า ได้แก่ แมนพาวเวอร์, แมนพาวเวอร์ โปรเฟสชั่นแนล, อีแลน, เจฟเฟอร์สัน เวลส์ แอนด์ ไรท์ เมเนจเม้นท์
Benefits
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - อื่นๆ ตามกฏหมายแรงงาน
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (แมนพาวเวอร์ สาขาลำพูน)
100/1 หมู่ 8
Ban Klang Mueang Lamphun Lamphun 51000