บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
Oct 26, 2021

Mobile Programmer, AI Programmer, VFP Programmer, Web Programmer

pin locationLocation
pin location

Krathum Baen, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon8 อัตรา (Mobile Programmer= 2, AI Programmer=2, VFP Programmer=2 , Web Programmer=2)
ดำเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอมาเกือบ 50 ปี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริษัท ฯ มีการพัฒนา และเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท และร่วมกันพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
Benefits
- หอพักพนักงาน - ชุดฟอร์มพนักงานหลังผ่านทดลองงาน และประจำปี - รถรับ-ส่งพนักงาน - เงินช่วยเหลือกรณีงานมงคลสมรส - เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตของพนักงาน และ บิดา - มารดา - ค่าคุมเครื่อง, ค่ากะ - สวัสดิการข้าวเปล่าฟรี - กิจกรรมกีฬา - งานเลี้ยงประจำปีทุกปี - ตรวจร่างกายฟรีทุกปี - อื่น ๆ
Contacts
คุณชาตรี อิฟู ( Khun Chatree Ifu)
บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
134, 134/2-3 หมู่ 6 ซ.แปซิฟิค ถ.เศรษฐกิจ 1
Om Noi Krathum Baen Samut Sakhon 74130
Tel. : 02-420-5238-40, 02-810-4500-29 ต่อ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
See Map