รับสมัครด่วน
Nov 25, 2021

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (HR Recruiter) ประจำสำนักงานใหญ่

pin locationLocation
pin location
brt iconWat Dan
salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
online interview iconOnline Interview
บริษัท โกลบอล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ได้ก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ขึ้นเพื่อดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารต่างประเทศ จากการดำเนินการที่ผ่านมา ทางบริษัทได้ทำการขยายตลาดการจำหน่ายสินค้าออกไปอย่างกว้างขวาง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครฯ เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด ทั้งนี้เพื่อความสอดคล้องของความต้องการของการตลาด ทางบริษัทฯ จึงต้องรับพนักงานเพิ่มเติม
Benefits
รายละเอียดสวัสดิการ 1. กองทุนประกันสังคม 2. กองทุนเงินทดแทน 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) 5. ชุดยูนิฟอร์ม 6. ค่าพาหนะในการเดินทาง 7. เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ 8. กิจกรรมนันทนาการ 9. เงินรางวัลการขาย(Incentive) 10. การปรับเงินเดือนประจำปี 11. โบนัสประจำปี 12. การตรวจสุขภาพประจำปี 13. การเยี่ยมพนักงานที่ประสบอันตราย/เจ็บป่วย 14. วันหยุดตามประเพณี 13 วันขึ้นไป/ปี 15. วันหยุดพักผ่อนประจำปี สูงสุด 12 วัน 16. วันลากิจ 7 วัน/ปี
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โกลบอล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
สำนักงานที่ตั้ง เลขที่ 896/8, 896/9, 896/10 ถนนพระราม3
Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120
Directions
*** รถไฟใต้ดินลงสถานีศูนย์สิริกิตต์ จากนั้นเดินมาขึ้นรถเมล์ สาย 205 หน้าตลาดคลองเตย จะมาถึงป้ายรถเมล์ BRT วัดด่าน *** รถไฟฟ้าลงสถานีช่องนนทรีย์ เดินต่อมายังทางเชื่อมแล้วขึ้น BRT มาลงสถานีวัดด่าน อาคาร SV City
See Map