บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด
Oct 11, 2021

เจ้าหน้าที่งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

pin locationLocation
pin location

Mueang Lamphun, Lamphun

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO.LTD. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในด้านอุตสาหกรรม SEMICONDUCTOR , POWER SYSTEM และ CAR ELECTRONICS มีเครือข่ายในเมืองสำคัญทั่วโลก ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (B.O.I.) ให้มาเปิดดำเนินการที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ และ ได้รับรางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการจากกระทรวงแรงงาน
Benefits
- ชุดยูนิฟอร์ม , เบี้ยขยัน / เบี้ยขยันพิเศษ - รถรับ-ส่งพนักงาน, เงินช่วยเหลือค่าเดินทางตามระยะทาง - ค่าทำงานกะ, ประกันชีวิต, โบน้สประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินช่วยเหลือค่าอาหาร, ค่ารักษาพยาบาล, สหกรณ์ออมทรัพย์ และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย
Contacts
คุณดวงเดือน ใจคำปัน
บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด
105 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลำพูน
Ban Klang Mueang Lamphun Lamphun 51000
Tel. : 053-581-406 ต่อ 1301, 1143
See Map