JobThai
บริษัท ฟิวเจอร์ เมคเกอร์ จำกัด
Jan 19, 2022

Online Sales & Customer Service

pin locationLocation
pin location

Khlong San, Bangkok

salary iconSalary
salary icon25,000 - 30,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
บริษัทFuture Makersทำอะไร? บริษัทเน้นการแปรรูปวัสดุเคมีภัฑ์ ให้เป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น PU, PET, EPS และอื่นๆ โดยมีกระบวกการการผลิตตั้งแต่รีไซเคิลวัตถุดิบหลัก แปรรูปผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะนำไปจำหน่ายให้ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงส่งออกต่างประเทศในปี 2022 ทำไมถึงต้องร่วมกันกับเรา? Future Makers คือบริษัทที่รวบรวมคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถสูงเข้ามาทำงานร่วมกัน ดำเนินกิจการตั้งแต่ปี2016 โดยในปี 2021บริษัทมีอัตราการเติบโตอยู่ในระดับหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ บริษัทมีเทคโนโลยี ผลิตสินค้าที่มีต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งกับโรงงานทั่วโลกได้ โดยเราเป็นผู้นำยอดขายในหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ในช่องทาง Market Place บริษัทมีความเชื่อว่า โรงงานหรือบริษัทรุ่นใหม่ สามารถผสมผสานระหว่าง Hardware (Automation Line) และ Software (ERP) เข้าด้วยกันเพื่อที่จะประหยัดเวลา ลดปัญหา และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ดี เรามีกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีเน้นทำโปรแกรม ช่วยเหลือการขาย ecommerce และเริ่มแรกพัฒนาใช้กันเอง อีกทั้ง เรามีโปรเจค และแผนการมากมาย อาทิ ขยายไปต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ในปี2022 หรือ สร้างโปรแกรมเชื่อมต่อ IOT เน้นทำให้ชีวิตคนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเอาเวลาไปทำสิ่งที่มีคุณค่ามากขึ้น วิถีชีวิต เราให้ความสำคัญกับอนาคต ชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงาน อยู่กับเราต้องมี career path ที่มั่นคง เราเชื่อว่าทุกคนมีของแต่ต้องมีเวทีให้แสดงออก และยิ่งบริษัทมีโมเดลธุรกิจชัดเจน อยู่ในช่วงเติบโตไว พื้นที่สำหรับแสดงออกจะมีมากมาย พนักงานที่เข้ามาทำกับเรา จะได้รับเป้าหมาย ได้รับอิสระ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวพนักงานเองแล้วว่าสามารถรีดเค้นประสิทธิภาพในตัวเอง ผลตอบแทนพนักงานจะถูกแจกให้อย่างเหมาะสมตามผลงาน หากคุณทำงานได้ดีเยี่ยม ส่งงานตรงเวลา ทำเกินที่ขอ หรือมีคำแนะนำที่ดีต่อบริษัท ทำให้บริษัทดีขึ้น ทางบริษัทให้คุณค่าคุณแน่นอน หากคุณมีความเป็นผู้ประกอบการสูง ผลตอบแทนคุณจะเทียบเคียงผู้ประกอบการณ์ เราไม่อยากให้คุณเข้ามาทำงานไปวันๆ และสิ้นเดือนรับเงิน เราอยากให้คุณมาใช้ชีวิตอยู่กับเรา อยากให้เป้าหมายในชีวิต กับเป้าหมายบริษัทตรงกัน เป้าของบริษัท เน้นทำให้คนมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ใช้เวลาน้อยลง เน้นงานที่สร้างคุณค่าในตัวเองมากขึ้น ซึ่งจะได้มีเวลาไปศึกษาเพิ่มเติม พัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปอีก
Benefits
ประกันสังคมและประกันสุขภาพ วันหยดลาพักร้อน 12 วัน/ปี โบนัสตามผลกำไรบริษัท และผลงานของตัวเอง ขึ้นอยู่กับความทุ่มเทของเรา ท่องเที่ยวประจำปี กินเลี้ยงประจำปี
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ฟิวเจอร์ เมคเกอร์ จำกัด
โกดัง 20 แสมดำ14
Samae Dam Bang Khun Thian Bangkok 10150
Tel. : 093-823-8674 หรือ walk-in
Directions
แสมดำ ซอย 14
Other positions at this company