JobThai
Sep 27, 2022

Programmer

pin locationLocation
pin location

Bang Kapi, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีนโยบายการบริหารงานภายใต้อุดมการณ์ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งทางด้านสินค้า บริการ และกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชุมชน สังคม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนวัสดุ สิ่งของ ฯลฯ ตามแนวทางโรงงานสีเขียว(สิ่งแวดล้อม), โรงงานสีขาว(ปลอดยาเสพติด) เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงาน เพื่อเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ อย่างมั่นคง ปัจจุบันมีโรงงานในสาขามากกว่า 45 สาขาทั่วประเทศ
Benefits
สวัสดิการมีดังนี้ - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าสึกหรอ , ค่าน้ำมัน (เฉพาะบางตำแหน่ง) - ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง) - ค่าเที่ยว (สำหรับพนักงานขับรถสิบล้อขี้นไป) - ค่าครองชีพ(ตามพื้นที่จังหวัดสำหรับสาขา ภูเก็ต) - ค่าเสี่ยงภัย ( สำหรับสาขา จะนะ) - ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีปฏิบัติงานนอกพื้นที่) - ค่าล่วงเวลา (เฉพาะบางตำแหน่ง) - ชุดพนักงาน - อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล - ค่ารักษาพยาบาล - ประกันชีวิต – ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ - การ ฝึกอบรมภายใน-ภายนอก - พักร้อนประจำปี - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 วันขึ้นไป / ปี - กิจกรรมสันทนาการ / งานเลี้ยงสังสรรค์
Contacts
คุณพรทิภา (ส่วนทรัพยากรบุคคล)
บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด
สำนักงานใหญ่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม9-รามคำแหง ชั้น 8 ถนนพระราม9
Hua Mak Bang Kapi Bangkok 10240
Tel. : 02-022-7800 ต่อ 140 , 061-994-3511