รับสมัครด่วน
Oct 18, 2021

Sales Engineer (กรุงเทพฯ)

pin locationLocation
pin location

Lat Krabang, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างและประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด มุ่งมั่นและคงความเป็นผู้บุกเบิกด้านเครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ, เครื่องมือวัดวิเคราะห์, อุปกรณ์และระบบป้องกันการระเบิด, การบริการหลังการขาย รวมทั้งงานติดตั้งไฟฟ้าและเครื่องมือวัด ซึ่งบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ งาน ผลิตภัณฑ์และงานบริการอย่างต่อเนื่อง และคงไว้ซึ่งระบบการบริหารคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล โดยบริษัทฯ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการขยายงานในหลายตำแหน่งงาน Your Reliable Partner
Benefits
1. ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ 2. โบนัสตามผลประกอบการ 3. สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี (ภายในประเทศ,ต่างประเทศ) 4. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่,กิจกรรมกีฬา 5. ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน 6. ตรวจสุขภาพประจำปี 7. ฝึกอบรมภายใน-ภายนอก และต่างประเทศ 8. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 9. วันลาพักร้อนตามอายุงาน 10. กองทุนสะสมทรัพย์ 11. ค่าล่วงเวลา,ค่าเบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด 12. ค่าเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าที่พัก,ค่าน้ำมัน (ตามตำแหน่ง) 13. รางวัลอายุงานครบ 5,10,15,20,25,30 ปี 14. เงินของขวัญแต่งงาน 15. เงินรับขวัญบุตร 16. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ 17. รถรับส่งพนักงาน
Contacts
คุณปิยะมาส
Contrologic Co., Ltd.
101
Khlong Song Ton Nun Lat Krabang Bangkok 10520
Tel. : 02-0212879 ต่อ 2704-2702
Directions
สำนักงานใหญ่ อยู่เส้นคู่ขนานมอเตอร์เวย์ ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ใกล้สถานีรถไฟวัดลานบุญ และอยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบัง - สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์บ้านทับช้าง
See Map