Jan 23, 2020
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทดสอบ (กรุงเทพฯ/ระยอง)
pin locationLocation
pin location
In many provinces
salary iconSalary
salary icon12,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวม OT)
number of positions iconVacancies
number of positions icon10
 • บริษัทฯ ดำเนินงานมากว่า 37 ปี และเป็นผู้นำด้านงานทดสอบและตรวจสอบงานเชื่อมโลหะของโครงสร้างและอุปกรณ์ต่างๆให้ถูกต้องตามมาตรฐาน หลักวิชาการ มีความมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งาน บริษัทฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 ISO 17025 ISO 17020 และ ISO 45001 ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตสารเคมี โรงแยกก๊าซ และงานก่อสร้างขนาดใหญ่ เป็นต้น
 • ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 500 คน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เขตบางแค กรุงเทพฯ และมีสาขาที่มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพื่อรองรับการขยายงาน บริษัทฯ ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความสามารถ มีความกระตือรือร้นและต้องการความก้าวหน้า เพื่อทำงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขาระยอง ในหลายตำแหน่ง (ดังรายละเอียดด้านล่าง)
 • วันและเวลาทำงานปกติ : วันจันทร์ถึงเสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) 08.00-17.00 น.
Benefits
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ประกันชีวิต AIA
 • ประกันสุขภาพ AIA
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA
 • เครื่องแบบ ชุดหมี และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
 • เงินช่วยงานมงคลสมรส งานฌาปนกิจ งานอุปสมบท
 • กองทุนเงินกู้สวัสดิการ
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กิจกรรมบริษัทฯ อาทิ งานเลี้ยงปีใหม่ งานกีฬาสี งานทำบุญบริษัทฯ เป็นต้น
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
 • ค่าเบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ฯลฯ
Contacts
แผนกบุคคลและธุรการ
บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
195 ซอยเพชรเกษม 65 ถนนเพชรเกษม
Laksong Bang Khae Bangkok
See Map