บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)
Sep 16, 2020

Safety, Senior Safety

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

In many provinces

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon6 อัตรา
ประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการรับเหมาติดตั้ง งานระบบประกอบอาคาร และงานก่อสร้าง ได้แก่ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง โครงสร้าง ก่อสร้าง บริษัทฯ มีความมุ่งมันที่ต้องการให้พนักงานทุกคนมีความสุขกับการทำงาน และสภาพแวดล้อม ตลอดจนผลตอบแทนที่ดี หากท่านคิดว่า ท่านมีความคิดและอุดมการณ์ในการที่จะทำงานตามความมุ่งมั่นของบริษัทฯ และความคิดสร้างสรรค์ รักความก้าวหน้าต้องการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาและก้าวไปพร้อมกับองค์กร ท่านสามารถสมัครงานได้ตามตำแหน่งที่ลงประกาศ
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ส่งเสริมการฝึกอบรม - กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ - ชุดฟอร์มบริษัท - ตรวจสุขภาพประจำปี
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)
121/105 อาคาร RS Tower ชั้น 39 ถนนรัชดาภิเษก
Din Deang Din Daeng Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 02-641-2100 ต่อ 111 (ตอง) , 102 (โบ)
แฟกซ์ : 02-641-2030, 02-641-2029
เว็บไซต์ : http://www.mctric.com
วิธีการเดินทาง
ติดรถไฟฟ้าใต้ติน ศูนย์วัฒนธรรม (ทางออกที่ 4) อยู่ใกล้เอสพละนาด และใกล้ตึกไทยประกัน ถนนรัชดาภิเษก
ใช้งานแผนที่