สถาบันไทย-เยอรมัน
Aug 7, 2020

Process Automation Engineer

pin locationLocation
pin location

Amata Nakorn Industrial Estate Chon Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างสถาบันฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
สถาบันไทย-เยอรมัน เป็นองค์กรอิสระซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และเป็นเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและระบบการผลิตอัตโนมัติ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต (แม่พิมพ์ เครื่องจักรกล ชิ้นส่วน)ไทยให้เข้มแข็งในระดับสากล
Benefits
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • โบนัสประจำปี (ขึ้นกับผลประกอบการ) • ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพหมู่ • ประกันสังคม • เสื้อสถาบันฯ ปีละ 2 ตัว
Contacts
คุณพัชรี แสงอร่าม
สถาบันไทย-เยอรมัน
700/1 หมู่1 ถ.บางนา-ตราด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
Khlong Tamru Mueang Chon Buri Chon Buri 20000
Tel. : 038-215-033 - 39
See Map