Jul 28, 2020

Accounting Temporary Staff (เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี)

pin locationLocation
pin location

Bang Pakong, Chachoengsao

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
YAMATO ESULON GROUP เริ่มก่อตั้งใน พ.ศ.2471 ที่ประเทศญี่ปุ่น และได้เริ่มก่อตั้งสาขาที่ประเทศไทยใน พ.ศ. 2534 ซึ่งปัจจุบันมีอาคารโรงงานรวมทั้งสิ้น 5โรงงาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ยะมะโตะ เอสซูลอนกรุ๊ป มุ่งมั้นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำลังต้องการรับสมัครผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและอยากมีความก้าวหน้ามาร่วมงานกับเรา Yamato-Esulon (Thailand) Co.,Ltd. is a plastic manufacturing company under BOI approval.Our parent company is in Japan.We are now looking for the right candidate to be a part of our business.
Benefits
- รถรับ-ส่ง - เครื่องแบบพนักงาน, รองเท้าเซฟตี้ - อาหารกลางวัน(ฟรี) - ค่าอาหารกะกลางคืน - ตรวจสุขภาพประจำปี - ค่ากะ - ค่าครองชีพ - เงินรางวัลการทำงานต่อเนื่อง 10ปีขึ้นไป - เงินอวยพร (แต่งงาน/คลอดบุตร) - เงินทำบุญงานฌาปนกิจบุพการี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เบี้ยขยันประจำเดือน,ประจำปี - กิจกรรมสันทนาการประจำปี - ประกันอุบัติเหตุ - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - เกษียณอายุ - โบนัสประจำปี(ตามเงื่อนไขของบริษัท)
Contacts
คุณนงเยาว์ น้ำกรอง
YAMATO-ESULON (THAILAND) Co., Ltd.
111 หมู่ 5 ถนน บางนา-ตราด กม.36 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
Bang Samak Bang Pakong Chachoengsao 24130
See Map