Jan 18, 2020
ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์
pin locationLocation
pin location
Khlong Toei, Bangkok
salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
  • บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ และภายในประเทศแบบครบวงจร โดยให้บริการดำเนินพิธีการศุลกากร, บริการคลังสินค้า, บริการลานพักตู้คอนเทนเนอร์, บริการซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์, บริการขนส่งระหว่างประเทศต่อเนื่องหลายรูปแบบ ทั้งบริการขนส่งทางทะเล และทางอากาศ รวมทั้งบริการเสนอโครงการนวัตกรรมใหม่ทางด้านการขนส่งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
  • บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในธุรกิจการให้บริการด้านการขนส่งระดับโลกอย่างแท้จริง เพื่อครอบคลุมความต้องการด้านการขนส่งที่มีความหลากหลายมากขึ้นของลูกค้า และมีความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐาน และคุณภาพการให้บริการในระดับโลก
Benefits
  • - ค่ารักษาพยาบาล, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,โบนัสรายปี
Contacts
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
2525 อาคาร 2 FYI Center, ชั้น 7 ถนนพระรามที่ 4
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok
Fax : 02-034-4718
See Map