Aug 14, 2020

Secretary (เลขานุการ)

pin locationLocation
pin location

Mueang Chon Buri, Chon Buri

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด เป็นบริษัทฯ ชั้นนำในการผลิตถุงพลาสติกแบรนด์ HERO และอีกหลายยี่ห้อ ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ได้รับความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการด้วยบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเวลามากกว่า 30 ปี ปัจจุบันผลิตและส่งออกมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานข้อกำหนดของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนพนักงานมากกว่า 1,500 คน และมุ่งสู่การเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เป็นบริษัทจำกัด (มหาชน)
Benefits
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ประกันกลุ่ม - เบี้ยขยัน - เงินกู้ - ค่าอาหาร - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
Contacts
คุณทีระพงศ์ คำศรี
บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
333 ม.4
Nong Mai Daeng Mueang Chon Buri Chon Buri 20000
See Map