บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด
รับสมัครด่วน
Aug 3, 2020

เจ้าหน้าที่ขายและประสานงานลูกค้า

pin locationLocation
pin location

Bang Khae, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2545 เป็นผู้ให้บริการสอบเทียบและจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Liquid Flowmeter แห่งแรกที่ได้รับการรับรองความสามารถ ISO/IEC 17025 : 2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และมีขอบข่ายการให้บริการครอบคลุม 16 สาขาการวัด
Benefits
- เครื่องแบบพนักงาน - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - งานจัดเลี้ยงและสัมมนาประจำปี - ค่าล่วงเวลา - คอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง) - เบี้ยขยัน - เบี้ยเลี้ยง - โบนัส
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด
214 ถนนบางแวก
Bang Phai Bang Khae Bangkok 10160
Tel. : 02-865-4647-8 ต่อ 326
Website : www.mit.in.th
See Map