สถาบันไทย-เยอรมัน
รับสมัครด่วน
Sep 17, 2020

วิศวกร (วัสดุและโลหะการ)

pin locationLocation
pin location

Amata Nakorn Industrial Estate Chon Buri

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions iconNot specified
สถาบันไทย-เยอรมัน เป็นองค์กรอิสระซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และเป็นเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและระบบการผลิตอัตโนมัติ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต (แม่พิมพ์ เครื่องจักรกล ชิ้นส่วน)ไทยให้เข้มแข็งในระดับสากล
Benefits
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • โบนัสประจำปี (ขึ้นกับผลประกอบการ) • ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพหมู่ • ประกันสังคม • เสื้อสถาบันฯ ปีละ 2 ตัว
Contacts
คุณพัชรี แสงอร่าม
สถาบันไทย-เยอรมัน
700/1 หมู่1 ถ.บางนา-ตราด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
Khlong Tamru Mueang Chon Buri Chon Buri 20000
Tel. : 038-215-033 - 39
See Map