รับสมัครด่วน
Apr 12, 2021

วิศวกรโยธา / เทคนิคสาธารณูปโภค

pin locationLocation
pin location

Wang Thonglang, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
นโยบาย ขอบเขตการให้บริการ วันเริ่มก่อตั้งบริษัท:- 18 มกราคม 2538 ประกอบกิจการ:- บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาด้านงานก่อสร้าง นโยบายของบริษัทฯ:ให้ความสำคัญสูงสุดกับคุณภาพของงานและความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง มาตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัทฯ โดยตระหนักว่าระบบบริการคุณภาพ (Quality Management System) เป็นเรื่องจำเป็นที่จะเพิ่มคุณภาพงานของบริษัท REALCON ขอบเขตการให้บริการ ประกอบด้วย 1. งานควบคุมงานก่อสร้าง 2. งานบริหารการก่อสร้าง ลูกค้าที่บริษัทได้ให้บริการ ได้แก่
 • บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) , ได้ร่วมงานควบคุมงานก่อสร้าง , งานJet Grouting และงาน Pre-Fabrility ปี 2531 - ปัจจุบัน
 • ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ,ได้ร่วมงานควบคุมงาก่อสร้าง ปี 2546-2553
 • บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน),ได้ร่วมงานควบคุมงานก่อสร้าง ปี 2547-2550
 • บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน)ได้ร่วมงานควบคุมงานก่อสร้าง ปี 2548-2550
 • Benefits
  ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ประกันชีวิต , ประกันอุบัติเหตุ ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , โบนัสประจำปีพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัท
  Contacts
  ฝ่ายบุคคล
  บริษัท เรียลเอสเตท คอนซัลแทนท์ จำกัด
  39/2 ซ.ลาดพร้าว 124 ถนนลาดพร้าว
  Phlapphla Wang Thonglang Bangkok 10310
  See Map