Minor Shared Service Organization
รับสมัครด่วน
Apr 14, 2021

พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ สัญญาจ้าง 1 ปี ด่วน!!

pin locationLocation
pin location

Thon Buri, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
MINOR GLOBAL SOLUTIONS (SHARED SERVICE CENTER) provides back-office accounting services, corporate finance support, IT, tax, and insurance and other central office support to Minor Group Companies. Minor Global Solutions is currently comprised of approximately 300 staffs which are focused on being the 1st choice solutions provider to Minor Group of Companies and Partners. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่น เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารงานในส่วนส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจหลักของไมเนอร์ทั้งสามกลุ่ม (อาหาร, รีเทล, โรงแรม) บริษัทไมเนอร์โกลบอลโซลูชั่นมีพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 300 คน ดูแลงานในส่วนบัญชี การเงิน ภาษี ประกันภัย งานตรวจสอบภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัทจดทะเบียน และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯมีเป้าหมายมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการไม่เพียงแต่บริษัทในเครือไมเนอร์กรุ๊ปแต่ยังรวมไปถึงบางบริษัทที่ไมเนอร์ถือหุ้นอยู่ด้วย
Benefits
 • ประกันชีวิต(กลุ่ม)
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส
 • ปรับเงินประจำปี
 • OT
 • และอื่นๆอีกมากมาย
 • Contacts
  ฝ่ายบุคคล
  Minor Shared Service Organization
  257 AVANI Riverside Plaza Building, 9th Floor, Charoennakorn Rd.,
  Samre Thon Buri Bangkok 10600
  See Map