รับสมัครด่วน
Sep 14, 2020

ผู้จัดการฟาร์ม (โคนม) และสัตวบาล(โคนม)

pin locationLocation
pin location

Kabin Buri, Prachin Buri

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลัก ๆ 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการสวนองุ่น 1.1(ไร่คุณธรรม)สถานีวิจัยพันธุ์องุ่นและโรงงานแปรรูปน้ำผลไม้ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 1.2(ไร่แสงจันทร์)ไร่องุ่นไวน์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 2.โครงการฟาร์มโคนม (ขนาดแม่รีด300ตัว)พร้อมโรงรีด,โรงเลี้ยง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 3.อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ธุรกิจ อสังหาฯ ของบริษัทฯ เช่น กรุงเทพฯ,เชียงใหม่,พัทยา,ฉะเชิงเทรา,สระแก้ว ดำเนินการพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์และรายได้ ทางบริษัทฯจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท และพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันกับเรา ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.หรือตามที่ตกลง (มีความมั่นคง และเน้นสร้างบุคลากร ที่มีพื้นฐานความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่ตั้ง)
Benefits
-ที่พัก(พิจารณาตามความเหมาะสม) -อาหาร 3 มื้อ(สำหรับพนักงานที่พัก ในที่บริษัทฯจัดให้) -กองทุนประกันสังคม -ค่าโทรศัพท์(บริษัทฯมี ซิมมือถือให้ใช้หรือพิจารณาเป็นกรณี) -โบนัสประจำปี(กรณีมีผลประกอบการ รายได้) -สวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 9 จำกัด และบริษัทในเครือ
เลขที่ 248 หมู่ที่ 6
Ban Na Kabin Buri Prachin Buri 25110
Directions
เข้าทางวัดสมศรีราษฎร์ (พระปรง) ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ป้ายโรงเรียนบ้านหนองนาใน) เลือก GPS Map พิมพ์หา รร.บ้านหนองนาใน ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี