รับสมัครด่วน
Apr 12, 2021

เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ (Collector)

pin locationLocation
pin location

Rat Burana, Bangkok

salary iconSalary
salary icon13,000 หรือ ตามประสบการณ์ รายได้รวม 15,000-28,000 บาท/เดือน
number of positions iconVacancies
number of positions iconจำนวนมาก
บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทให้การสนับสนุนต่อเครือธนาคารกสิกรไทย (ธนาคารกสิกรไทยถือหุ้น 100 %) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ บริหารศูนย์แจ้งเตือนการชำระเงิน ประมวลข้อมูลการชำระเงิน จัดทำรายงานการชำระเงิน แจ้งเตือนการผิดนัดชำระเงิน แจ้งเงื่อนไขและขอ้ตกลงการชำระเงินและการปลดภาระ
Benefits
1. เงิน Incentive 2. โบนัสประจำปี 3. การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี 4. ค่าล่วงเวลา 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ(นอกเหนือจากประกันสังคม) 7. สวัสดิการตามกฎหมาย เช่น ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 8. กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
ธนาคารกสิรไทย สำนักราษฏร์บูรณะ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
Rat Burana Rat Burana Bangkok 10140
See Map