รับสมัครด่วน
Oct 19, 2020

พนักงานคลังสินค้า

pin locationLocation
pin location

Pak Kret, Nonthaburi

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
กลุ่มบริษัท ซี.เอส.เอส. เป็นบริษัทที่ให้บริการในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมสื่อสารทั้งทางด้านการออกแบบและติดตั้งระบบโทรคมนาคม วัสดุ-อุปกรณ์ป้องกันที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม ตลอดจนวัสดุ-อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยว ข้องกับระบบ งานไฟฟ้า ด้วย การบริการที่ดีเยี่ยมทั้งก่อนและหลังการขายเพื่อสร้างความประทับใจและพึงพอใจสูงสุดแก่ ลูกค้า โดยมีทีมงาน ที่มี ประสิทธิภาพและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน จัดเตรียมไว้ในคลังสินค้าพร้อม จัดส่งให้แก่ ลูกค้าตรงตามเวลา ที่กำหนด ปัจจุบัน บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ บริษัทฯ มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น จึงต้องการบุคลากรที่จะเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ ดังนี้
Benefits
1. ชุดยูนิฟอร์ม 2. วันหยุดตามประเพณี 3. วันหยุดพักร้อนประจำปี 4. โบนัสประจำปี 5. ปรับเงินเดือนประจำปี 6. เบี้ยขยัน 7. ประกันสังคม 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9. ประกันชีวิตกลุ่ม 10. กองทุนเงินทดแทน 11.งานฌาปณกิจ 12.ตรวจสุขภาพประจำปี 13.สิทธิ์กู้ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัย 14.เยี่ยมไข้ 15.ท่องเที่ยวประจำปี 16.การกีฬาเพื่อสุขภาพ 17.ฟิตเนต 18.อบรม/สัมนา 19.รถรับส่งพนักงาน
Contacts
คุณแก้ว (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
329 หมู่ 3
Ban Mai Pak Kret Nonthaburi 11120
Tel. : 02-018-1111 ต่อ 4303
LINE ID: @326cjene
See Map