Oct 22, 2020

ช่างเทคนิคแม่พิมพ์

pin locationLocation
pin location

Amata City Industrial Estate (Chonburi) Chon Buri

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon3
english apply iconEnglish applications only.
บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ซินเตอร์ด คอมโพเน้นท์ส (ที) จำกัด เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ , มอเตอร์ไซด์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จากผงโลหะขึ้นรูป เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ.2540
Benefits
 • ค่าเบี้ยขยัน 500 / 700 / 900 บาท
 • ค่าอาหารวันละ 35-55บาท
 • ค่ากะวันละ 100-130 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลปีละ 10,000-15,000 บาท
 • รบรับ-ส่งพนักงาน
 • ยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รางวัลอายุงาน
 • เงินช่วยเหลือการแต่งงาน, บวช, คลอดบุตร, ฌาปนกิจศพ
 • Contacts
  คุณเจนณรงค์ แดงประเสริฐ
  Sumitomo Electric Sintered Components (T) Co., Ltd.
  700/471 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
  Don Hua Lo Mueang Chon Buri Chon Buri 20000