Jan 17, 2020
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (ประจำภูเก็ต)
pin locationLocation
pin location
Kathu, Phuket
salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
 • บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ 96/61 เดอะ รอยัล เพลส หมู่1 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท อาคาร ห้องชุด และบ้านพักที่อยู่อาศัย บริษัท ฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนา โครงการอสังหาริมทรัพย์แนวสูงเป็นอย่างมาก ด้วยความสามารถของทีมขายและการตลาดที่ทำการปิดการขายหมดทั้งโครงการของหลาย ๆ โครงการได้อย่าง รวดเร็ว อีกทั้งโครงการยังตั้งอยู่ในจังหวัดแห่งศักยภาพทางภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ ภูเก็ต, หาดใหญ่ (จ.สงขลา) และ สุราษฎร์ธานี โดยในจังหวัดภูเก็ตมีอาคาร ชุดประเภทความสูงไม่เกิน 8 ชั้น 2 โครงการ, หาดใหญ่มีโครงการอาคารชุดของบริษัท ฯ ประเภทความสูงไม่เกิน 8 ชั้น 1 โครงการและอาคารสูง 25 ชั้น 1 โครงการ พร้อมทั้งขยายฐานธุรกิจไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยอาคารชุดประเภทความสูงไม่เกิน 8 ชั้น อีก 1 โครงการ นอกจากนี้บริษัท ฯ ยังขยายธุรกิจสู่อสังหาริมทรัพย์แนวราบด้วยโครงการทาวน์โฮม ทั้งในจังหวัดภูเก็ต และหาดใหญ่ใน พ.ศ. 2556 พร้อม ๆ กัน โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี หลังจากนั้นปี 2558 บริษัทได้ขยายธุรกิจสู่ภาคตะวันออกเพื่อพัฒนาโครงการใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศ นอกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ในปี 2559ที่ผ่านมา บริษัทยังได้เปิดโครงการในภาคตะวันออกเพิ่มอีกหนึ่งโครงการในจังหวัดอยุธยา และบริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ภาคกลาง และภาคอื่นๆต่อไป เพื่อให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทที่จะสร้างสรรค์อาคารที่อยู่อาศัยให้อยู่สบาย มีสไตล์ และคุ้มค่า
Benefits
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
 • - ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - วันหยุดประจำสัปดาห์ 6 วัน/เดือน
 • - วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 7 วันขึ้นไป (พักร้อน)
 • - ประกันสังคม
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - การฝึกอบรม
 • - โบนัส (ไม่น้อยกว่า 1 เดือน)
 • - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฎิบัติงานนอกสถานที่
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำเดือนและประจำปี
 • - กระเช้าของขวัญในวาระต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน , คลอดบุตร ,เยี่ยมไข้ , พวงหรีด และเงินช่วยเหลือ เป็นต้น
 • - อื่น ๆ เช่น ค่าทันตกรรม, คอร์สฟิตเนส , ค่ารักษาพยาบาลบุตรหรือคู่สมรส , ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา , ค่าเล่าเรียนบุตร ,ค่าทันตกรรม
 • - ค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุตรที่อายบุตรไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ หรือคู่สมรส ที่ไม่เป็นลูกจ้างของนิติบุคคลอื่น,ค่าตัดแว่นสายตา,ค่าคอร์สฝึกอบรม เป็นต้น
 • - ค่าส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย
 • - เบี้ยขยันพนักงาน
 • - เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีเกิดภัยพิบัติ
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PLUS CONDOMINIUM)
96/60 ม.1 โครงการเดอะรอยัลเพลส ถ.พระภูเก็ตแก้ว
Kathu Kathu Phuket
Tel. : 076-304-352 ต่อ 0 , 064-923-3914
Fax : 076-304-395
See Map