รับสมัครด่วน
Sep 18, 2020

ธุรการประสานงานฝ่ายขาย (นิคมลาดกระบัง)

pin locationLocation
pin location

Lat Krabang, Bangkok

salary iconSalary
salary icon10,000-13,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
"Simat Technologies Public Co.,Ltd.” บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้าน IT Solution ครบวงจร และ ให้บริการด้าน Internet ความเร็วแสง (Fiber Optic) ทั้งโครงข่ายภายใต้ชื่อ Sinet ความเร็วสูงสุด 1,000 Mbps. เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรในประเทศไทย เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาให้ประเทศไทยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้า และพัฒนาระบบโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ค่าล่วงเวลา - ชุดฟอร์ม - รางวัลพนักงานดีเด่น - การจัดเลี้ยงปีใหม่ - เบี้ยขยัน 400/600/800 สำหรับตำแหน่งที่มีความจำเป็นต้องไปปฏิบัติงานภายนอกจะมีสวัสดิการเพิ่มเติมดังนี้ - ประกันอุบัติเหตุ - ค่าน้ำมันรถ - ค่าเดินทาง
Contacts
คุณทัศนีย์ (ฝ่ายสรรหาว่าจ้าง สำนักงานใหญ่)
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
123 ซอยฉลองกรุง31 ถนนฉลองกรุง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
Lamplathio Lat Krabang Bangkok 10520
Tel. : 02-326-0999 - 1416, 098-268-9892
See Map