บริษัท สตาร์ บัท (ประเทศไทย) จำกัด
Jul 22, 2021

Process Engineer

pin location
pin location

RIL Industrial Estate Rayong

salary icon
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1
บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI เป็นบริษัทสัญชาติจีน มีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศจีน ผลิตชิ้นส่วนขนาดใหญ่สำหรับป้อนบริษัทลูกค้าที่ผลิตรถจักรกลหนักทุกชนิด บริษัทกำลังมองหาบุคลากรเพื่อมาร่วมงานสำหรับ New project เป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในอนาคตร่วมกัน Company has been promoted (BOI), it is a Chinese company With its head office in China made of large components for client companies that produce engines and vehicles of all kinds. Company are looking for people to join so many New Project invites you to become part of a successful future together.
-เงินเดือน Salary based -ค่าตำแหน่ง Position -ค่าความรับผิดชอบ The responsibility -ค่าอายุงาน The experience -ค่าเดินทาง The transportation -ค่าเช่าบ้าน The housing -ค่าอาหาร The food allowance -เบี้ยขยัน The diligence -ประกันสังคม The Social Security -ปรับเงินประจำปี Adjustment annual -วันหยุดพักผ่อนประจำปี The vacation -สวัสดิการอื่นๆจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลังจากเดินเครื่องจักรทำการผลิตแล้ว Other benefits will increase over time. After production machinery
คุณลมัยพร ศรีธรรม, คุณมยุรี แสงอรุณ
บริษัท สตาร์ บัท (ประเทศไทย) จำกัด
350 หมู่3 ถนนบ้านค่ายหนองละลอก RIL Industrial Park
Nong Lalok Ban Khai Rayong 21120
: 033-684-970 ต่อ 267 หรือ 268