บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จำกัด
Oct 28, 2020

Marketing and Training Coordinator

pin locationLocation
pin location

Bang Kruai, Nonthaburi

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จำกัด (Thai Professional Finance Academy, ThaiPFA) จัดตั้งขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาความรอบรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ให้กับคนไทยที่เป็นบุคคลทั่วไปผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าางๆ และพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน Practical Finance ให้บุคลากรในอุตสาหกรรมการเงินของไทยมีความรู้และทักษะทางการเงินอย่างมืออาชีพภายใต้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดทางการเงินที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคต ผ่านบริการหลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางการเงินและหลักสูตรอบรมเพื่อสอบวุฒิวิชาชีพ (Certificate) หรือ ใบอนุญาต (License) ต่างๆ
Benefits
- ประกันสังคม - นันทนาการ (ฟิตเนส-ว่ายน้ำ) - สัมมนา สังสรรค์ ต่างจังหวัดและต่างประเทศ
Contacts
คุณเสฏฐวุฒิ หอมสมบัติ
บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จำกัด
88/31 ถ.นครอินทร์
Bang Khun Kong Bang Kruai Nonthaburi 11130
Tel. : 08ุ66660090
LINE ID: @thaipfa
See Map