บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
Oct 13, 2021

Civil Engineer (ออกแบบด้านงานโยธา) สัญญาจ้าง

pin location
pin location

Phra Pradaeng, Samut Prakan

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด และ บริษัทเอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด) จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2527 ในนาม บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อออกแบบและจำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบปั๊มอุตสาหกรรม (Engineered Pumps and Systems)แก่โรงงานอุตสหกรรมทั่วไป ในปี พ.ศ. 2547 บริษัทฯได้ขยายธุรกิจเพิ่มอีก 2 กลุ่มธุรกิจคือ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission Business Unit) และกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles Business Unit) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัทเอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด และ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)" มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท
- ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. - ชุดฟอร์มพนักงาน - ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือประกันสังคมปีละ 4,000 บาท - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ของขวัญสมรส - เงินช่วยเหลือมรณะกรรม - กระเช้าเยี่ยมไข้ 700 บาท - วันพักผ่อนประจำปี 6-12 วัน - ลากิจปีละ 6 วัน - รถรับส่งพนักงาน - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าทำงานล่วงเวลา - โบนัส - ปรับเงินเดือนประจำปี - ( ค่านายหน้า, ค่าโทรศัพท์, ค่าพาหนะ, ประกันอุบัติเหตุหมู่ เฉพาะ ตำแหน่ง ) ฯลฯ
คุณภัทรวดี รัชต์ธนาภัค
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
289/9 ม.10 ถ.รถรางสายเก่า
Samrong Phra Pradaeng Samut Prakan 10130
: 02-743-5010-25 ต่อ 5403
LINE ID: 0922245614