รับสมัครด่วน
Apr 11, 2021

ช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงานดอนเมือง)

pin locationLocation
pin location

Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO) เป็นบริษัทที่ให้บริการระบบสาธารณูปโภคแก่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเป็นผู้บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัยภายในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการแบบครบวงจรในเรื่องของน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่ออุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและชุมชนในประเทศไทย บริษัทต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความตั้งใจและทุ่มเทในการทำงานมาร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้ เพื่อรองรับการขยายงานและเจริญเติบโตของบริษัทต่อไป
Benefits
- ประกันชีวิต - ประกันสุขภาพ - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - วันหยุดตามประเพณี - วันลาประเภทต่างๆ - ชุดยูนิฟอร์ม
Contacts
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
540 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต
Lumphini Pathum Wan Bangkok 10330
Tel. : 02-658-6299 ต่อ 31
Directions
หากเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส ลงสถานีชิดลม ทางออกที่ 4