Aug 5, 2020

Marketing Executive (ชั่วคราว)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Sathon, Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนัก และเครื่องจักรอุตสาหกรรมเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญก้าวหน้า ด้วยวิสัยทัศน์ และปณิธานของผู้บริหารที่จะสร้างการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาประเทศให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงมีการจัดตั้งกลุ่มบริษัท TLS GROUP SOUTHEAST ASIA CO., LTD. ขึ้นเพื่อเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าจากบริษัท HYUNDAI ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตเครื่องจักรที่ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานสากล นอกจากนี้สินค้าและบริการของบริษัทเรายังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการสร้างวิถีและทิศทางการทำงานที่สอดคล้องร่วมกันภายใต้วัฒนธรรมการปฏิบัติงานและการบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์แก่สาธารณชน อันจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าและนำพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทของเรามีความตระหนัก และให้ความสำคัญในการสร้างทุนมนุษย์ที่มีสมรรถนะในการทำงานเนื่องจากเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญของการพัฒนาพนักงานทุกระดับให้เป็นคนดีมีจรรยาบรรณและพฤติกรรมการทำงานอย่างมืออาชีพ ขณะนี้บริษัท TLS GROUP SOUTHEAST ASIA CO., LTD. พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กรตลอดจนสังคมให้เจริญเติบอย่างมั่นคง และยั่งยืน
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการบริษัทฯ) - ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการบริษัทฯ) - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันสังคม - ชุดยูนิฟอร์ม - ค่าครองชีพ - เบี้ยขยัน - เบี้ยเลี้ยงระยะทางต่างจังหวัด - ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง) - ค่าเช่าบ้าน (บางตำแหน่ง) - ค่าประสบการณ์ (บางตำแหน่ง) - ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่ง) - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - เงินช่วยเหลือกรณีญาติสายตรงเสียชีวิต - รางวัลพนักงานดีเด่น - รางวัลอายุงาน 5ปี 10ปี 15ปี 20ปี - งานปีใหม่/ท่องเที่ยวประจำปี/กีฬาสี - ฝึกอบรมภายใน
ติดต่อ
Human Resource Department
HYUNDAI BY TLS GROUP SOUTHEAST ASIA Co., Ltd.
85/7 หมู่ 5
Thapma Mueang Rayong Rayong 21000
โทรศัพท์ : 038-694-464-5 , 086-339-5772 ,086-368-7755
แฟกซ์ : 038-694-466
เว็บไซต์ : http://www.tlsgroup.co.th
ใช้งานแผนที่