รับสมัครด่วน
May 17, 2021

ช่างซ่อมบำรุง

pin locationLocation
pin location

Ratchathewi, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์และความสามารถ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
กลุ่มเคเอสแอล (KSL Group) ก่อตั้งมาแล้วเป็นระยะเวลากว่า 76 ปี ปัจจุบันได้พัฒนามาสู่การเป็นบริษัทมหาชน ที่มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง ถือเป็นบริษัทธุรกิจน้ำตาลแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)" มีชื่อย่อในตลาดหุ้นว่า "KSL" กลุ่ม KSL ดำเนินกิจการโรงงาน 5 แห่งในประเทศไทย(ขอนแก่น,เลย,กาญจนบุรี และชลบุรี) และต่างประเทศ 2 แห่ง(ประเทศลาว และ กัมพูชา) โดยดำเนินธุรกิจตามแนวคิดการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอ้อยให้ได้มากที่สุดควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและยึดหลักบรรษัทภิบาล เพื่อความเป็นเลิศในทุกด้านต่อไป ปัจจุบันกลุ่ม KSL เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
Benefits
• #สำนักงานใหญ่ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (จ-ศ) เวลาทำงาน 08.30 -17.30 น. • #โรงงาน ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จ-ส) เวลาทำงาน 08.00 -17.00 น. • วันหยุดตรุษจีนประจำปี • สิทธิ์การลาตามกฎหมายกำหนด • โบนัส (แบ่งเป็น Fixed Bonus และ Variable Bonus) • ปรับเงินเดือนประจำปี • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสังคม • ประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุ • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส • เงินช่วยเหลืองานศพ • เงินกู้ฉุกเฉิน • เงินกู้สินเชื่ออัตราพิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย • เบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ/ต่างประเทศ • ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก • รางวัลอายุการทำงานนาน • ยูนิฟอร์ม/เสื้อฟอร์มพนักงาน • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านต่างๆ • กิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดขึ้น (เช่น งานเลี้ยงปีใหม่,กิจกรรมCSR, ฯลฯ) • ตรวจสุขภาพประจำปี • สวัสดิการผลิตภัณฑ์ของบริษัท *หมายเหตุ สวัสดิการข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
Thanon Phaya Thai Ratchathewi Bangkok 10400
Tel. : 02-642-6191-9 ต่อ 962
Directions
- รถเมล์สายที่ผ่าน 14,72,74,77,204,ปอ.536,ปอ.539 - ลง BTS สถานีพญาไท ทางออก 4 ประมาณ 200 เมตร ตรงข้ามศูนย์ HONDA
See Map