รับสมัครด่วน
Aug 4, 2020

ช่างซ่อมบำรุง

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Ratchathewi, Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary iconตามประสบการณ์และความสามารถ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
กลุ่มเคเอสแอล (KSL Group) ก่อตั้งมาแล้วเป็นระยะเวลากว่า 74 ปี ปัจจุบันได้พัฒนามาสู่การเป็นบริษัทมหาชนที่มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง ถือเป็นบริษัทธุรกิจน้ำตาลแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)" มีชื่อย่อในตลาดหุ้นว่า "KSL" กลุ่ม KSL สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลดำเนินกิจการโรงงานน้ำตาล 5 แห่งในประเทศไทย(จ.ขอนแก่น,จ.เลย,จ.กาญจบุรี,จ.ชลบุรี) และอีก 2 แห่งในประเทศลาวและกัมพูชา โดยดำเนินธุรกิจตามแนวคิดการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอ้อยให้ได้มากที่สุดควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและยึดหลักบรรษัทภิบาล เพื่อความเป็นเลิศในทุกด้านต่อไป ปัจจุบันกลุ่ม KSL เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
สวัสดิการ
• #สำนักงานใหญ่ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (จ-ศ) เวลาทำงาน 08.30 -17.30 น. • #โรงงาน ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จ-ส) เวลาทำงาน 08.00 -17.00 น. • วันหยุดตรุษจีนประจำปี • สิทธิ์การลาตามกฎหมายกำหนด • โบนัส (แบ่งเป็น Fixed Bonus และ Variable Bonus) • ปรับเงินเดือนประจำปี • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสังคม • ประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุ • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส • เงินช่วยเหลืองานศพ • เงินกู้ฉุกเฉิน • เงินกู้สินเชื่ออัตราพิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย • เบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ/ต่างประเทศ • ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก • รางวัลอายุการทำงานนาน • ยูนิฟอร์ม/เสื้อฟอร์มพนักงาน • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านต่างๆ • กิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดขึ้น (เช่น งานเลี้ยงปีใหม่,กิจกรรมCSR, ฯลฯ) • ตรวจสุขภาพประจำปี • สวัสดิการผลิตภัณฑ์ของบริษัท *หมายเหตุ สวัสดิการข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
Thanon Phayathai Ratchathewi Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 02-642-6191-9 ต่อ 962
แฟกซ์ : 02-642-6097
เว็บไซต์ : http://www.kslgroup.com
วิธีการเดินทาง
- รถเมล์สายที่ผ่าน 14,72,74,77,204,ปอ.536,ปอ.539 - ลง BTS สถานีพญาไท ทางออก 4 ประมาณ 200 เมตร ตรงข้ามศูนย์ HONDA
ใช้งานแผนที่