บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
รับสมัครด่วน
Oct 27, 2021

พนักงานขายสินค้าหน่วยรถ จังหวัดชลบุรี (สินค้าอุปโภค-บริโภค)

pin locationLocation
pin location

Mueang Chon Buri, Chon Buri

salary iconSalary
salary iconรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ++18,000 - 28,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon20
online interview iconOnline Interview
ดีเคเอสเอช ผู้นำด้านการให้บริการด้านการขยายตลาด ซึ่งมุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชีย ดังคำนิยามที่ว่า "บริการด้านการขยายตลาด" ดีเคเอสเอช ช่วยบริษัทและแบรนด์ต่างๆ สามารถขยายธุรกิจได้ในตลาดใหม่ หรือในตลาดที่มีอยู่เดิม ดีเคเอสเอช ได้จดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นบริษัทระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองซูริค พร้อมทั้งมีสำนักงานสาขา 825 แห่งใน 37 ประเทศ โดย 800 แห่งอยู่ในเอเชีย มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 31,970 ราย ดีเคเอสเอช มียอดขายสุทธิในปีพ.ศ. 2560 จำนวน 11.0 พันล้านฟรังก์สวิส ดีเคเอสเอช ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทคู่ค้า ตั้งแต่การจัดหาแหล่งผลิต การตลาด การขาย การกระจายสินค้าและการให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ นอกจากจะมอบความรู้ความชำนาญ และระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่ปฏิบัติการนั้นให้กับหุ้นส่วนทางธุรกิจด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมและโดดเด่นไม่เหมือนใคร ทั้งในด้านขนาดและความซับซ้อน หน่วยธุรกิจหลักของบริษัทประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนั้น ดีเคเอสเอช ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2408 ด้วยการสืบทอดวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งแบบสวิส บริษัทมีประวัติอันยาวนานในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย ทำให้สามารถหยั่งรากลึกอยู่ในชุมชนและธุรกิจทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิกได้เป็นอย่างดี
Benefits
- โบนัสประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 - 7.5% - ประกันชีวิต 12 เท่าของเงินเดือนไม่น้อยกว่า 300,000.- บาท - ประกันสุขภาพกลุ่ม OPD 1,300 - 1,500 ต่อครั้ง/31ครั้งต่อปี IPD ตามเงื่อนไข - ห้องแพทย์ - ประกันสุขภาพกลุ่ม - เงินช่วยเหลือการจดทะเบียนสมรส(ครั้งแรก) - การศึกษาบุตร - บุคคลในครอบครัวพนักงานถึงแก่กรรม - โปรแกรมการพัฒนาบุคลากร - สิทธิการลาพักผ่อนประจำปี 10 - 15 วัน/ปี ฯลฯ
Contacts
Resourcing & Talent Acquisition
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่ 2533 อาคารแฟนทรี 1 ถนน สุขมวิท ติดกรมขนส่งทางบกพื้นที่ 3
Bang Chak Phra Khanong Bangkok 10260
Directions
BTS สถานีบางจาก (E10)
See Map