บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
Nov 26, 2020

วิศวกรโยธา

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Ban Pong, Ratchaburi

salary iconเงินเดือน
salary iconถ้ามีประสบการณ์งานถนนมา เงินเดือน 30,000+ (หรือตามประสบการณ์)
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2
ก่อสร้างถนน กับ กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท และหน่วยงานราชการอื่น ๆ กำลังขยายกิจการต้องการเพื่อนร่วมงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ หลายอัตรา เพื่อมาช่วยกันบริหารจัดการ งานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ มีบริษัท ในเครือ รวม 9 บริษัทฯ 1.บริษัท สหสถาพรขนส่งจำกัด 2.บริษัท ทรายย่งฮั้วจำกัด 3.บริษัท ซีแมนอินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด 4.บริษัท ยูนิมาร์ค ไลน์เพ้นตั้ง (ประเทศไทย) จำกัด 5.บริษัท โซล่าอีควิปเมนท์ จำกัด 6.บริษัท สมบัตินภา จำกัด 7.บริษัท อัลฟาเอสไลน์ จำกัด 8.บริษัท โซล่าแอสฟัทล์ จำกัด 9.บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด
สวัสดิการ
 • โบนัส
 • ค่าล่วงเวลา
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อน
 • มีเงินช่วยเหลืมรณกรรม
 • มีที่พักให้(บางตำแหน่ง)
 • มีค่าอาหารหน่วยงานหน้างาน วันละ 60 บาท
 • มีรถยนต์ให้ใช้งานพร้อมน้ำมัน(บางตำแหน่ง)
 • ติดต่อ
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
  46 หมู่ 11
  Pak Raet Ban Pong Ratchaburi 70110
  โทรศัพท์ : 032-200-040
  แฟกซ์ : 032-200-454
  ใช้งานแผนที่