บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
Nov 26, 2020

โฟร์แมนก่อสร้าง(ทาง,ถนน)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Ban Pong, Ratchaburi

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2
ก่อสร้างถนน กับ กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท และหน่วยงานราชการอื่น ๆ กำลังขยายกิจการต้องการเพื่อนร่วมงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ หลายอัตรา เพื่อมาช่วยกันบริหารจัดการ งานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ มีบริษัท ในเครือ รวม 9 บริษัทฯ 1.บริษัท สหสถาพรขนส่งจำกัด 2.บริษัท ทรายย่งฮั้วจำกัด 3.บริษัท ซีแมนอินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด 4.บริษัท ยูนิมาร์ค ไลน์เพ้นตั้ง (ประเทศไทย) จำกัด 5.บริษัท โซล่าอีควิปเมนท์ จำกัด 6.บริษัท สมบัตินภา จำกัด 7.บริษัท อัลฟาเอสไลน์ จำกัด 8.บริษัท โซล่าแอสฟัทล์ จำกัด 9.บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด
สวัสดิการ
 • โบนัส
 • ค่าล่วงเวลา
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อน
 • มีเงินช่วยเหลืมรณกรรม
 • มีที่พักให้(บางตำแหน่ง)
 • มีค่าอาหารหน่วยงานหน้างาน วันละ 60 บาท
 • มีรถยนต์ให้ใช้งานพร้อมน้ำมัน(บางตำแหน่ง)
 • ติดต่อ
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
  46 หมู่ 11
  Pak Raet Ban Pong Ratchaburi 70110
  โทรศัพท์ : 032-200-040
  แฟกซ์ : 032-200-454
  ใช้งานแผนที่